Stampiau Rwber Gyda’r Wyddor NATURponty

O’r ffont NATURponty fe wnaethom ddatblygu y stampiau rwber gyda’r wyddor NATURponty i’w ddefnyddio mewn gweithdai gan greu neges eich hun amdan natur (neu ar gyfer natur). Gwnaed y stampiau rwber gan FabLab Caerdydd (www.fablabcardiff.com)

Mae ffont NATURponty wedi’i gynhyrchu gyda phobl ifanc fel rhan o’r prosiect (ac mae ar gael i’w law lwytho am ddim drwy ein gwefan: www.naturponty.eu/ffont)

The NATURponty Alphabet Rubber Stamp Set

From the NATURponty font we developed the NATURponty alphabet rubber stamp set to be used in workshops to create your own message about and for nature. The rubber stamp set was produced by FabLab Cardiff (www.fablabcardiff.com)

The NATURponty font has been produced with young people as part of the project (available as a free download through our website: www.naturponty.eu/ffont)