A soundscape composition by young emerging artist Kai Fish featuring poetry by Bridie Doyle-Roberts Stiwdio-C. Devised with inspiration from a conversation between the artists Catrin Doyle, NATURponty Youth Forum member Brandon and NATURponty intern Rhi Barber Right Keys Only.

 

Cyfansoddiad tirlun sain gan artist ifanc Kai FIsh gyda barddoniaeth gan Bridie Doyle-Roberts Stiwdio-C. Creuwyd gydag ysbrydoliaeth gan sgyrsiau rhwng yr artistiaid Catrin Doyle, Brandon sy’n aelod o’r Fforwm Ieuenctid, ac intern NATURponty Rhi Barber Right Keys Only.

 

Biodiversity Carnival

Catrin Doyle & Lucy Purrington

Surreal forms, multi/species annotations and ultra-sensory textures: a visual representation of humans and animals co-existing in the Pontypridd landscape. 

These sculptures and head-dresses were created by NATURponty artist Catrin Doyle in collaboration with the young emerging artist Lucie Powell, and modelled by members of the NATURponty Youth Forum and young people of Pontypridd: Kai Easter, Rhi Barber, Teifi Rowlands & Anniben, Alice, Ewan & Griffin.  All photographs shot by Lucy Purrington at locations around Pontypridd, including Graigwen Woods & Tips, Treforest Tin Works, Graig mountain & Daerwynno.

 

Carnival Bioamrywiaeth 

Catrin Doyle & Lucy Purrington

Ffurfiau swreal, atodiadau naturiol a gweadau aml-synhwyraidd: Mae carnifal bioamrywiaeth yn cynrychiolaeth gweledol o pobl & anifeiliaid yn cyd-fyw yn tirwedd Pontypridd.

Creuwyd y delweddau a’r penwisgoedd gan artist NATURponty Catrin Doyle mewn cyd-weithrediad gyda’r artist ifanc Lucie Powell, a’r modelau o’r Fforwm Ieuenctid NATURponty ac yn bobl ifanc o Bontypridd: Kai Easter, Rhi Barber, Teifi Rowlands & Anniben, Alice, Ewan & Griffin.  Saethwyd y ffotograffiau gan Lucy Purrington mewn lleoliadau o gwmpas Pontypridd, gan gynnwys Coetir & Tips Graigwen, Gweithfeydd Tin Treforest, Mynydd y Graig & Daerwynno.