Fuoch chi erioed awydd cael sgwrs â choeden?

Cliciwch ar yr eicon sgwrsio yng nghornel y sgrîn a gofyn cwestiwn i Bot Coeden NATURponty!


Mae ein bot coeden yn defnyddio AI sydd wedi’i raglennu â gwybodaeth o wefan NATURponty, cerddi o law pobol ifanc a chyfranogwyr o weithdai NATURponty yn ffair y glas Prifysgol De Cymru, ac Wythnos Werdd Pontypridd yn ogystal ag ymatebion y gymuned i Hawliau Coed.

Dal i ddysgu cyfieithu Iaith Coed mae Bot Coeden felly efallai na wnewch chi na phen na chynffon o rai atebion, at hynny mae braidd yn ara deg yn ateb, fel y byddech chi’n disgwyl gan goeden.

Os oes gyda chi gerdd am goeden hoffech chi i ni’i chynnwys cofiwch ei hanfon aton ni mewn ebost neu gysylltu â ni drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Beth am i chi ofyn i Bot Coeden sgwennu cerdd neu ddweud enw rhyw blanhigyn wrthych chi yn Gymraeg. 

Ever wanted to have a conversation with a tree?

Click on the chat icon in the corner of the screen and ask the NATURponty Tree Bot a question!


Our tree bot uses AI that has been programmed with information from the NATURponty website, poems written by young people and participants in NATURponty workshops at USW freshers fair, and Pontypridd Green Week as well as the community responses to The Rights of Trees.

Bot Coeden is still learning to translate Treespeak so some answers may not make sense, it is also a little slow to answer, as you would expect from a tree.

If you have a tree poem you would like us to include please email it to us or contact us via social media.

Try asking Bot Coeden to write a poem or tell you a plant name in Welsh.